MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 oktober 2022 - 10:00 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 4 - Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Orde van dienst:
Mededelingen
Psalm 1 : 1
Votum en groet
Psalm 1 : 2
Wetslezing
Psalm 61 : 1, 3 en 5
Gebed
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 36 : Iets van alle dieren
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing Handelingen 19 : 13 – 20 uit de NBG vertaling 1951
Gezang 867 : 1 en 2 (Looft overal, looft al wat adem heeft)
Preek
Gezang 512 : 1, 2, 6 en 7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Gezang 907 : 1, 2 en 4 (Jezus mijn verblijden)
Zegen
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.