MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 oktober 2022 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: HH 627: 1, 2 (Abba Vader)
Votum en groet
Zingen: HH 458: 1, 2, 4 (Als ik maar weet) en HH 466: 1, 2, 4 (Vaste rots van mijn behoud)
Inleidende woorden met Psalm 98 en Ef. 5: 19-20
Zingen: Er is een God die hoort: 1, 3
Gebed
Zingen: Lied 216: 1, 3, en een Engels couplet (Dit is een morgen/ Morning has broken)
Iedere dag een nieuw begin (Woorden bij lied 1002:4)
Zingen: Lied 753: 1, 2, 3, 6 (Er is een land van louter licht en ELB 413: 1, 3, 4 (Lichtstad met uw paarlen poorten)
Eeuwigheid (Corrie ten Boom)
Zingen: Ga maar gerust
De moeder de vrouw (Martinus Nijhoff)
Lied 23b: 1, 2, 3 (De Heer is mijn herder) en Joh. de Heer 446: 1, 2, 5 (Prijs de Heer met blijde galmen)
Gebed
Zingen: Joh. de Heer 121: 1, 4 (Ga mij niet voorbij O Heiland) en Lied 913: 1, 3, 4 (Wat de toekomst brengen moge)
Collecte
Lied 418: 1, 3 (God schenk ons de kracht)
Zegen
Lied 416: 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.