MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 oktober 2022 - 10:00 uur
Ds. C. Hendriks, uit Ede
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 25 - Hij is machtig
Orde van dienst:
mededelingen
- Psalm 122 vers 1 en 3
- Stil gebed
- Votum en groet
- Zingen psalm 108 vers 1 en 2
- Wetslezing uit Exodus 20
- Zingen lied 836 O Heer die onze Vader zijt, vers 1 en 4
- Gebed
- Kinderen naar nevendienst
- Lied 25 adventsbundel ‘Hij is machtig’
- Schriftlezing Hebreeen 4 vers 1 - 13
- Zingen psalm 95 vers 4 en 5
- Verkondiging nav Hebreeen 4 vers 10, thema : ‘Rust’
- Zingen lied 871 Jezus zal heersen waar de zon
- Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
- collecten
- kinderen terug in de dienst
- Zingen van het slotlied lied 727 vers 1, 8 en10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid
- Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Dhr. A.W.A.P. Bouman
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Martine Stapper
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.