MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 2 oktober 2022 - 10:00 uur
Ds. K.W. de Jong, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 35 - Kijk es
Orde van dienst:
Ps. 95: 1 en 2
Stil gebed, onze hulp en groet
NLB 695
Tien Woorden
Evangelische Liedbundel 178: 1, 2 en 3 (`Als ik maar weet`)
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: nr 31 (`Ben je groot of ben je klein`)
Handelingen 16: 6-10
Ps. 25: 2
Lukas 10: 1-11
NLB 840: 1 en 2
Preek
Evangelische Liedbundel 186a (`Leid mij, Heer`)
Gebeden
Collecteafkondiging
Slotlied: NLB 802: 1, 4, 5 en 6 (NB: refrein alleen na couplet 1 en 6)
Zegen (Engels)
Zegen (Nederlands, beantwoord door gezongen amen)
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. C. Sneep
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (in de kerk): Renate B├╝chner
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Martine Wielinga
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.