MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 september 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra
Startzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 18 - Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. C. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.