MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 september 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 38 - Als je geen liefde hebt voor elkaar
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 106: 1 en 22 ‘Loof nu de Heer, want Hij is goed’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 143: 1 ‘O Here, hoor naar mijn gebeden’

verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 143: 2 ‘Ik nader U, het hoofd gebogen’
verkondiging van Gods genade en gebod
lied: Psalm 143: 9 ‘Gij zijt mijn God, sta mij terzijde’
gebed om de opening van het Woord
de kinderen komen naar voren
kinderlied: 38 (Adventskerkbundel) ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
de kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing: Lucas 15: 1 – 10
lied: Gezang 50: 1, 2 en 9 (Liedboek 1973) ‘O grote God, o goede Heer’
verkondiging
lied: 804 ‘De Heer heeft naar mij omgezien’
de kinderen komen terug in de kerk
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 837: 1 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Mw. E. Blijenbergh
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.