MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 september 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 38 - Als je geen liefde hebt voor elkaar
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Mw. E. Blijenbergh
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.