MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 september 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 93: 1, 2, 3, 4 (De Heer is koning)
Stil gebed, votum en groet
Lied 654: 1, 2 (Zingt nu de Heer, stem allen in)
Gebed
Lied 654: 4, 6
Woord voor onderweg: Romeinen 12: 1-2
Hemelhoog 582a (Dit is de dag)
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing: Psalm 46
Lied 898: 1, 2 (Een vaste burcht)
Bijbellezing: Johannes 2:23-3:16
Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte, kinderen komen terug van de oppas
Lied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)
Zegen/ gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.