MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 september 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.