MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 augustus 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 27: 1 en 7 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 19: 3 ‘Volmaakt is ‘s Heren wet’
de Tien Woorden
lied van verootmoediging: 295: 1 en 2 (Hemelhoog) ‘Doorgrond mijn hart’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving
antwoordlied: 295: 3 en 4 (Hemelhoog) ‘Zie Heer, hier ben ‘k’
voor de kinderen
kinderlied: 110 (Hemelhoog) ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’ (= KL39)
schriftlezing: Matteüs 10: 34 – 42
lied: 313: 1, 2 en 5 ‘Een rijke schat aan wijsheid’
verkondiging
lied: 799: 2, 4 en 6 ‘Het zal ons niet berouwen’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst: Renate Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.