MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 augustus 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 33 - God die alles maakte
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.