MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 mei 2021 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Orgelvesper
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
stilte
orgel: ‘Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist’ (BWV 667) – J. S. Bach (1685-1750)
aanvangswoord
inleiding
orgel: ‘Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist’ (P. 223) – J. Pachelbel (1653-1706)
gebed
Schriftlezing: Johannes 14: 8 – 17
stilte
orgel: `O Heil`ge Geest, daal op ons neer` – Jan Zwart (1877-1937)
overdenking
orgel: Prelude, adagio et choral varié sur le ‘Veni Creator’, opus 4 – Maurice Duruflé (1902-1986)
avondgebed
orgel: ‘Veni creator’ – N. de Grigny (1672-1703)
zegenbede
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Reinder Koornstra
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.