MenuInformatie over de kerkdienst
zaterdag 25 december 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Kerst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koster 2: Dhr. M. Schreuders
Oppasdienst (gebouw SKA): Thonny Brands
Oppasdienst (gebouw SKA): Lianne Boerefijn
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Nico Oosterom
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.