MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 19 december 2021 - 10:00 uur
Ds. D. J. J. Thijs, uit Den Haag
Vierde Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Ivo van Ark
Coordinator: Rob Wielinga
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.