MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 12 december 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Derde Advent - Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 16 - Klein, klein kindje
Er is kindernevendienst.
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Heleen de Goey
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Jaap Sonneveld
Coordinator: Astrid Pont-Hesseling
BHV: Jeroen van den Hoven
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.