MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 juni 2021 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Zang: Mw. M. Stapper
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Ivo van Ark
BHV: Jeroen van den Hoven
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.