MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 juni 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 33 - God die alles maakte
Er is kindernevendienst.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Zang: Dhr. N.W. Schipaanboord
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Elvira Barendregt
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.