MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 7 maart 2021 - 10:00 uur
Ds. W. Koerselman, uit Woerden
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. S. de Vries-Terpstra
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Zang: Dhr. N.W. Schipaanboord
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Reza Lilipaly
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.