MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 februari 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 25: 3 en 4
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 208: 1
verootmoediging en schuldbelijdenis:
lied: 208: 2 en 3
woord van vergeving en gebod
lied: 208: 4
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 356 (Hemelhoog)
schriftlezing: Johannes 8: 12-20
lied: 601
verkondiging
lied: 416: 2 (Hemelhoog; driemaal herhaald)
aandacht voor het veertigdagenproject van de kindernevendienst
dankgebed en voorbeden
aandacht voor de collecten
slotlied: 653: 4 en 7
wegzending en zegen
uitleidend orgelspel
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.