MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 februari 2021 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koster 2: Dhr. G. van Horssen
Zang: Dhr. S.M. B├╝chner
Zang: Dhr. F.H. Overbeek
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Frans Godthelp
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.