MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 17 januari 2021 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort
Verbintenis en Intrede
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Aanvangslied – Psalm 92: 1, 3 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)
Stil gebed / votum en groet
Kinderlied 10: 1, 2, 3, 7 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Presentatie / opdracht / gelofte
Gebed
Lied 360: 1, 2, 3, 6 (Kom Schepper, Geest)
Verbintenis en handoplegging
Toezingen en toezeggen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal’)

(Eerst gezongen door de voorzangers, daarna uitgesproken door de gemeente)
Aanvaarding en verwelkoming
Ds. Van Rikxoort: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u ds. De Vries-Terpstra als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.
Vredegroet
Ds. De Vries-Terpstra: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-9
Lied 362: 1, 2, 3 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát)
Schriftlezing: Johannes 7: 37
Lied 653: 1, 3, 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Arioso, J.S. Bach (op orgel en saxofoon)
Hemelhoog 336: Groot is uw trouw
Gesprekje met de kinderen
Kinderlied 28: God kent jou
Gebeden en gaven
Lied: Ga maar gerust (Lied 15 uit: Het liefste lied van overzee, deel 2)
Zegen
Gesproken ‘Amen’ (allen)
Orgelspel

Ga maar gerust (melodie: Ik bouw op U)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. A.J. Bos
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koster 2: Dhr. G. van Horssen
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Dhr. F.H. Overbeek
Oppasdienst (in de kerk): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
BHV: Sjanie Fousert
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.