MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 november 2020 - 16:30 uur
Ds. J. Henzen, uit Wateringen
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Aanvang: Psalm 103: 1
Na Bemoediging/groet: Psalm 103:9
Gebed
Lied 315: 1 (Heb dank, o God van alle leven...)
Schriftlezing: Lucas 1: 46-55 (lofzang Maria)
Psalm 150: 1 en 2
Overdenking
Lied 157a: 1, 3 en 4 (Magnificat..... Mijn ziel maakt groot de Heer)
HA-formulier/gebed
Lied 453: 1, 4 en 5 (Wachters van de tijd)
HA-Psalm: 136: 1, 2, 12, 13
Slotlied: 444: 1, 2 en 5 (Nu daagt het in het oosten...)
Zegen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Jaap Sonneveld
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.