MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 november 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
een kind steekt de eerste adventskaars aan
lied: 461
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 25: 7 en 10
leefregel: Romeinen 13: 8 – 14
lied: 130c: 1 en 2
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
lied: 130c: 3 en 4

de kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezingen: 2 Petrus 3: 1-13 en Openbaring 19: 6 – 9
lied: 747: 5 en 7
verkondiging
geloofsbelijdenis (door de gemeente hardop uitgesproken)
kinderen komen terug in de kerk
aandacht voor het Adventsproject
projectlied: zie bijlage
onderwijzing bij het avondmaal
lied: 519: 1 en 2 (Hemelhoog)
gebed, te besluiten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

nodiging
gemeenschap van brood en wijn

dankzegging na de maaltijd
slotlied: 442

Projectlied Kindernevendienst (Melodie: Hosanna, Hosanna, de Koning komt)
couplet:
De engel van God in de tempel, waar
Zacharias geschrokken naar hem ziet.
‘Een zoon hem beloofd, maar dat kan toch niet?’
Het weerspiegelt zijn ongeloof; ‘ja, maar…’.
refrein:
Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Kroon
Diaken: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. J.A. van den Hoven
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koster 2: Dhr. M. Schreuders
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Coordinator: Jaap Stapper
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.