MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 september 2020 - 09:30 uur
Ds. W. Markus, uit Bergschenhoek
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. A.J. Bos
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Lars Wielinga
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Jan Kees Hoogendoorn
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Martine Wielinga
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.