MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 september 2020 - 09:30 uur
Mw. J. Sneep-Oorbeek
Startzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Er is kinderoppas in gebouw Pancratius
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Orde van dienst:
Thema: `Je steentje bijdragen`
Muziek
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 84: 1 en 2
Stilte – bemoediging en groet
Zingen: psalm 84: 6
Gebed om ontferming
Glorialied: lied 103c: 1 , 2 en 5
Gebed voor het openen van de Schriften
Moment met de kinderen
Eerste lezing: korte impressie van Nehemia
Zingen: lied 969
Tweede lezing: 1 Petrus 2: 1-6
Zingen: lied 971: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: lied 344
De kinderen laten hun werk zien
Kinderlied: KL 40
De World Servants-groep vertelt over hun reis naar Oeganda in 2021
Danken en bidden – Onze Vader
Zingen: lied 416
Zegen – gesproken Amen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (gebouw SKA): Thonny Brands
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Riette Bol-van den Bosch
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Hendrik Jan Catsburg
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Martine Wielinga
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.