MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 augustus 2020 - 09:30 uur
Prop. J. Menkveld, uit Dordrecht
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 4 - Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. R.H.M. de Jonge
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koster 2: Dhr. H. van der Nagel
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Rob Wielinga
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Martine Wielinga
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.