MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 12 juli 2020 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Overstapdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Overstapdienst zondag 12 juli 2020
In deze dienst zullen Abel Hoogendoorn, Laura Oosterom, Ilse Bol en Kian Rijke overstappen van de kindernevendienst naar 12+ en LEV.
Thema: Sporten…
***
Pianospel
Afkondigingen
Lied: Adventskerkbundel 1, ‘Dit is de dag’
Votum en groet
Lied: Adventskerkbundel 29, ‘Kom aan boord’
Gedicht: ‘Woorden voor onderweg’ (gelezen door Ilse en Abel)
Lied: ‘Het lied van de 10 woorden’
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3
(gelezen door Laura uit de Bijbel in Gewone Taal)
Lied: ‘My Lighthouse’
Overdenking
Lied: ‘De wedloop’
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Abel, Laura, Ilse en Kian stappen over van de kindernevendienst naar 12+ en LEV
Lied: 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (aangepast)
Gebeden
Collecte
Lied: 423, ‘Nu wij uiteengaan’
Zegen
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. R.H.M. de Jonge
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Koster 2: Dhr. F. van den Akker
Kindernevendienst Groep 1: Diana Boerefijn
Kindernevendienst Assistent: Diana Wassenaar
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Rob Wielinga
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.