MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 maart 2020 - 10:00 uur
Kerkdienst online

Vanuit Maranathakerk
gezamenlijke dienst
uitgezonden via Studio Alphen

Ds. J. van den Berg

Kinderlied:
Kl 22 - Weet je dat de lente komt
Orde van dienst:
Muziek bij binnenkomst
Welkom en mededelingen
TOENADERING EN AANBIDDING
Zingen: Juich Gode toe, bazuin en zing. Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed Bemoediging / Groet Belijdenis Israel ‘Sjema Jisrael’
Zingen: Treed statig binnen door de poort. Psalm 100: 3 en 4
Gebed om ontferming
Zingen: Geprezen zij de Heer HH171
KINDERNEVENDIENST
KINDERLIED ‘WEET JE DAT DE LENTE KOMT’ (KL 22 Bundel AK)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 11, 1 – 16
1e verkondiging
Zingen: HH 626 Refrein, vers 1
Refrein Aan uw voeten Heer
Schriftlezing: Johannes 11, 17 – 31
2e Verkondiging
Zingen: HH 626 Refrein, vers 2
Refrein Aan uw voeten Heer
Schriftlezing: Johannes 11, 32 – 44
3e Verkondiging
Zingen: HH
626 Refrein, vers 3
Refrein Aan uw voeten Heer
GEBEDEN EN INZAMELING
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Zingen ‘Onze Vader’ Lied 1006
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij Psalm 139B
ZENDING EN ZEGEN
Zegenbede
Gezongen Amen
Toelichting
Dit is een gezamenlijke online dienst i.v.m. de Corona crisis. Het is niet mogelijk de dienst bij te wonen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.