MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 maart 2020 - 10:00 uur
Kerkdienst online

Vanuit Maranathakerk
gezamenlijke dienst
uitgezonden via Studio Alphen

Ds. J. van den Berg

Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 22 - Weet je dat de lente komt
Orde van dienst:
Muziek bij binnenkomst
Welkom en mededelingen
TOENADERING EN AANBIDDING
Zingen: Juich Gode toe, bazuin en zing. Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed Bemoediging / Groet Belijdenis Israel ‘Sjema Jisrael’
Zingen: Treed statig binnen door de poort. Psalm 100: 3 en 4
Gebed om ontferming
Zingen: Geprezen zij de Heer HH171
KINDERNEVENDIENST
KINDERLIED ‘WEET JE DAT DE LENTE KOMT’ (KL 22 Bundel AK)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 11, 1 – 16
1e verkondiging
Zingen: HH 626 Refrein, vers 1
Refrein Aan uw voeten Heer
Schriftlezing: Johannes 11, 17 – 31
2e Verkondiging
Zingen: HH 626 Refrein, vers 2
Refrein Aan uw voeten Heer
Schriftlezing: Johannes 11, 32 – 44
3e Verkondiging
Zingen: HH
626 Refrein, vers 3
Refrein Aan uw voeten Heer
GEBEDEN EN INZAMELING
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Zingen ‘Onze Vader’ Lied 1006
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij Psalm 139B
ZENDING EN ZEGEN
Zegenbede
Gezongen Amen
Toelichting
Dit is een gezamenlijke online dienst i.v.m. de Corona crisis. Het is niet mogelijk de dienst bij te wonen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Op dit moment zijn voor deze dienst nog geen ambtsdragers ingeroosterd.