MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 februari 2020 - 10:00 uur
Ds. J. Smit, uit Katwijk
oJUGKeS1hHc
Kinderlied:
Kl 28 - God kent jou
Orde van dienst:
ORDE VAN DIENST
Zondag 16 februari 2020, 10.00 uur – ds. J. Smit, Katwijk

Orgelspel + Mededelingen
Zingen: Psalm 124:4
Persoonlijk gebed - Votum en Groet
Zingen: Psalm 4:3 en 4
Wet en Hoofdsom
Zingen: Psalm 95:1
Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest
Zingen: Kinderlied 28 (tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Galaten 2:1-14
Zingen: Lied 834
Preek – tekst: Galaten 2:4, “Onze vrijheid … in Christus.”
Zingen: Lied 939
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen: Lied 704:1 en 2
Zegen + driemaal ‘amen’
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.J. Kloppenborg
Ouderling: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Diaken: Mw. S. Koole-den Breejen
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Koster: Dhr. J. van Doorn
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Oppasdienst (gebouw SKA): Wiljo Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.