MenuKerkdiensten
zondag 15 juli 2018 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H. Cools
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling: Dhr. J. Hoornstra
Diaken van Ontvangst: Mw. A. Geerlof
Diaken: Mw. S. Koole-den Breejen
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. M. Sanders
Koster: Dhr. F. van den Akker
Koster: Dhr. G. van Horssen
Oppasdienst (gebouw SKA): Thonny Brands
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.