MenuKerkdiensten
zondag 22 april 2018 - 10:00 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Doopdienst
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.J. Kloppenborg
Ouderling: Dhr. F. Godthelp
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. S.M. Büchner
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Koster: Dhr. J. van Doorn
Koster: Dhr. D. Kroon
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie schenken: Mw. S. Keijzer
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Diana Hoogenes
Oppasdienst (gebouw SKA): Wiljo Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Nienke Hoogendoorn
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Marlies Oosterom
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.