MenuKerkdiensten
zondag 18 februari 2018 - 10:00 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Scholendienst
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling: Dhr. R.J. Kloppenborg
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Mw. H. Versteeg
Koster: Dhr. H. van der Nagel
Koster: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Marnella Hoornweg
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (gebouw SKA): Maaike Slinger
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.