MenuKerkdiensten
zondag 17 september 2017 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Ouderling: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. J. Hoornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Koster: Dhr. G. van Horssen
Koster: Dhr. F. van den Akker
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie schenken: Mw. S. Keijzer
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Marnella Hoornweg
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Oppasdienst (gebouw SKA): Thijs Boerefijn
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Teddy Damwijk
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Autodienst: mevrouw A. Littink
de heer L. van Gaalen
de heer G. de Jong
de heer H. Bout
de heer R. van Honk
de heer R. Koornstra
de heer H. Spek
en de heer J. Koenekoop
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.