MenuKerkdiensten
zondag 10 september 2017 - 09:30 uur
Ds. J.G. Schenderling
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling: Dhr. H. Cools
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. J. Fennema
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. F. van der Nagel
Koster: Dhr. M. Schreuders
Koster: Dhr. H. van der Nagel
Oppasdienst (gebouw SKA): Belie Westdijk
Oppasdienst (gebouw SKA): Naomi van `t Wout
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Autodienst: de heer J. Pont
de heer H. Hesseling
de heer W. Brouwer
de heer J. Timmer
de heer C. Verdel
mevrouw J. Sanders
de heer G. Windhorst
en de heer C. Rietveld
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.