MenuKerkdiensten
zondag 20 augustus 2017 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Diaken: Dhr. S.M. B├╝chner
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Koster: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Florisson
Oppasdienst (gebouw SKA): Wiljo Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Thijs Boerefijn
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Janneke Dekker
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Lars Wielinga
Draadomroep (Omroep): Leni Baerveldt-Timmer
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Autodienst: de heer J. Koenekoop
de heer C. Boerefijn
de heer W.Kinkel
de heer P. Sneep
de heer D. Kroon
de heer S.P. Burgerhout
mevrouw A. van der Vis
en de heer P. Zwaan
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.