MenuKerkdiensten
zondag 13 augustus 2017 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. A.J. Bos
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling: Dhr. F. Godthelp
Ouderling: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J.A. van den Hoven
Collectant: Mw. F. van der Nagel
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Koster: Dhr. J. van Doorn
Koster: Dhr. F. van den Akker
Koffie schenken: Mw. S. Keijzer
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Leonie Gorissen
Oppasdienst (gebouw SKA): Nienke Hoogendoorn
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Assistent: Loes Stigter
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Autodienst: de heer C. Rietveld
de heer N.C. van den Bosch
de heer N.W. Schipaanboord
de heer C. Russchenberg
de heer A. Pennewaard
de heer M. van der Kolk
de heer H. Turkenburg
en de heer G. Spee
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.