MenuKerkdiensten
zondag 30 juli 2017 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H. Cools
Ouderling: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Mw. A. Geerlof
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Koster: Dhr. D. Kroon
Koster: Dhr. M. Schreuders
Oppasdienst (gebouw SKA): Ruben van `t Wout
Kindernevendienst Groep 1: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Teddy Damwijk
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Autodienst: de heer J. Pont
de heer H. Hesseling
de heer W. Brouwer
de heer J. Timmer
de heer C. Verdel
mevrouw J. Sanders
de heer G. Windhorst
en de heer C. Rietveld
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.