MenuKerkdiensten
zondag 23 juli 2017 - 09:30 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H. Cools
Ouderling van Ontvangst: Dhr. C.E. Langstraat
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Mw. G. Dirkzwager
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Mw. F. van der Nagel
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Koster: Dhr. F. van den Akker
Koster: Dhr. H. van der Nagel
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Sonja van den Hoven
Oppasdienst (gebouw SKA): Naomi van `t Wout
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Autodienst: de heer P. Zwaan
de heer C. Pont
mevrouw G.H. Vergeer
de heer M. Schreuders
de heer M. Stigter
de heer D. Oudshoorn
mevrouw J. Jacobs
en mevrouw A. Littink
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.