MenuKerkdiensten
zondag 16 juli 2017 - 09:30 uur
Mw. L. Hoogerwerf
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Ouderling: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Mw. H. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Mw. A. Geerlof
Diaken: Dhr. P. van `t Wout
Collectant: Mw. J. Fennema
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. C. Pont
Koster: Dhr. J. van Doorn
Hulpkoster: Dhr. M. Bremmer
Oppasdienst (gebouw SKA): Belie Westdijk
Oppasdienst (gebouw SKA): Maaike Slinger
Kindernevendienst Groep 1: Diana Boerefijn
Kindernevendienst Assistent: Loes Stigter
Draadomroep (Omroep): Leni Baerveldt-Timmer
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Autodienst: de heer G. Spee
de heer S. van `t Wout
de heer M. Bremmer
de heer F. van der Roest
mevrouw A. Schuitemaker
de heer J. v.d. Berg
de heer M. de Wit
en de heer J. Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.