MenuKerkdiensten
zondag 9 juli 2017 - 09:30 uur
Ds. J.G. Schenderling
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. P.J. Boender
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling: Dhr. A.J. Bos
Diaken van Ontvangst: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Diaken: Mw. G. Dirkzwager
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. H. Koornstra-Hofman
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Koster: Dhr. G. van Horssen
Koster: Dhr. M. Schreuders
Oppasdienst (gebouw SKA): Wiljo Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Marlies Oosterom
Kindernevendienst Assistent: Lars Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Autodienst: de heer J. Koenekoop
de heer C. Boerefijn
de heer W.Kinkel
de heer P. Sneep
de heer D. Kroon
de heer S.P. Burgerhout
mevrouw A. van der Vis
en de heer P. Zwaan
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.