Menu



Kerkdiensten
zondag 2 juli 2017 - 09:30 uur
Ds. J.G. Schenderling
`Overstapdienst`
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling: Dhr. C.E. Langstraat
Ouderling: Dhr. H. Cools
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van `t Wout
Diaken: Mw. A. Geerlof
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Koster: Dhr. D. Kroon
Koster: Dhr. E. Houtgraaf
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (gebouw SKA): Anita van Gaalen-Koole
Oppasdienst (gebouw SKA): Nienke Hoogendoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Naomi van `t Wout
Kindernevendienst Groep 1: Hannah Verheij
Kindernevendienst Assistent: Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Autodienst: de heer C. Rietveld
de heer N.C. van den Bosch
de heer N.W. Schipaanboord
de heer C. Russchenberg
de heer A. Pennewaard
de heer M. van der Kolk
de heer H. Turkenburg
en de heer G. Spee
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.