MenuCorona
Gebruiksplan
Op deze pagina vindt u het gebruiksplan voor de Adventskerk in Corona-tijd. En eveneens het protocol van de PKN. Daarnaast vindt u de belangrijkste punten bij het bezoeken van een kerkdienst.
- Download gebruiksplan
- Download PKN protocol kerkdiensten

Bij de kerkdiensten
Lees de volledige versie in het gebruiksplan zoals u dat hierboven kunt downloaden. Een verkorte toelichting bij het binnenkomen en verlaten van de kerk vindt u hieronder.

Binnenkomen van de kerk

- Iedereen gaat de kerk binnen door de hoofdingang.
- Alle leden van een huishouden gaan tegelijk naar binnen.
- Bij de ingang vraagt de coördinator naar uw gezondheid, en hij controleert de toegangslijst.
- U neemt uw jas mee naar uw plaats. Garderobes zijn gesloten.
- U wordt een plaats toegewezen, als huishouden zit u naast elkaar. Verder worden telkens drie stoelen vrij gelaten.

Verlaten van de kerk
- Predikant en ambtsdragers verlaten als eerste de kerkzaal.
- Er wordt aangegeven wanneer uw rij de kerkzaal mag verlaten.
- In de ontmoetingsruimte passeert u de collectezakken in de rekken.