MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 maart 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 43: 1, 3, 4 (O God, kom mijn geding beslechten)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 286: 1, 2, 3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
Gebed
Genadeverkondiging
Woorden voor onderweg: Romeinen 8: 31-39
Lied 835: 1, 2, 3 (Jezus, ga ons voor)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 29 - Kom aan boord
Kinderen naar de nevendienst en 12+
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 11: 1-44
Lied 755: 1, 2 (Toch overwint eens de genade)
Verkondiging
Orgelspel
(Kinderen komen terug van de nevendienst en 12+)
Hemelhoog 420: 1, 2, 4 (Heer, wijs mij uw weg)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte (Kinderen komen terug van de oppas)
Lied 675: 1, 2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)
Zegen/ Gezongen amen

Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Renate B├╝chner
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Martine Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Martine Stapper
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.