MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 november 2022 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
Intochtslied: Ps. 25: 2, 3 (Here, maak mij uwe wegen)
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 437: 1, 2, 4, 5 (Kom tot ons, scheur de heem’len Heer)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 445: 3, 4 (Hoevele zwarte nachten)
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)

Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 440: 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: Lied 440:3
Collecte
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amen

Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Warning: Undefined variable $koster in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/dienstdoendeambtsdragers_algemeen.php on line 275
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Hulpkoster: Dhr. M. Bremmer
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Martine Wielinga
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.