MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 juni 2022 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 121: 1, 2 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Er is een God die hoort
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied 412: 1, 4 (Wij loven U, o God)
Gebed om de heilige Geest
Lezen: Marcus 6: 6b-13
Lied 835: 1, 3 (Jezus, ga ons voor)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Avondmaalscollecte
Onderwijzing
Gezang 360: 1, 2 (Heer, wij komen vol verlangen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte
Slotlied: Lied 418: 1, 2 (God, schenk ons de kracht)
Zegen / gezongen amen
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. M. Wirht
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.