MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 juni 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 121: 1, 2 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Stil gebed, votum en groet
Lied: Er is een God die hoort
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied 305 (Alle eer en alle glorie)
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 19/Hemelhoog 88 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Lezen: Marcus 6: 6b-13
Lied 835: 1, 3 (Jezus, ga ons voor)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 1007 (Brood zal ik geven)
Kinderen komen terug
Avondmaalscollecte
Onderwijzing
Lied 975: 2, 4 (Jezus roept ons te belijden)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte
Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3 (God, schenk ons de kracht)
Zegen / gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst: Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
BHV: Richard Klaasse
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.