MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 mei 2022 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 15 - Lees je bijbel, bid elke dag
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 98 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Zing voor de HEER, om Hem te eren’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 86: 1 ‘Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 86: 4 ‘Leer mij naar uw wil te hand’len’
Gods gebod
lied: Psalm 86: 5 ‘Gij zijt groot en zeer verheven’
gebed om de opening van het Woord
voor de kinderen
kinderlied: 15 (Adventskerkbundel) ‘Lees je bijbel, bid elke dag’
schriftlezing: Lucas 24: 36 – 49
lied: 644 ‘Terwijl wij Hem bewenen’
verkondiging
lied: 223: 1, 2 en 4 (Hemelhoog) ‘Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 655 ’Zing voor de Heer een nieuw gezang!’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Mw. E. Blijenbergh
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.