MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 juli 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Bevestiging ambtsdragers
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 118: 1, 9 (Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Luisteren: Kinderlied 1: Dit is de dag
Tien geboden als belofte
Inleiding op de dienst
Gesprek met de kinderen/ kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10
Luisteren: Lied 1005: 1, 4, 5 (Zoekend naar licht)
Verkondiging
Luisteren: Psalm 118: 8, 10
Opdracht
Gelofte en verbintenis
Gebeden
Zegen
Gebed
Aanvaarding en verwelkoming:
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en kerkrentmeester.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Allen toezingen: lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Samenzang: Lied 971: 1, 2, 3 (Zing een nieuw lied)
Zegen (met gezongen amen)
Samenzang: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Zang: Dhr. F. van den Akker
Zang: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Zang: Mw. R. Westdijk
Oppasdienst: Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Maikel Wirht
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.