MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 april 2021 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Bevestiging ambtsdragers
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 90: 1 en 8 (Gij zijt geweest, o Heer)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Lied 885: 1, 2 (Groot is uw trouw)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 40 (Samen)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 24: 13-49
Lied 642: 1, 2, 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)
Verkondiging
ELB 212: 1, 2 (Heer wat een voorrecht)
Afscheid
Dankgebed
Opdracht
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die nieuw aantreden
Gebeden
Zegen
Gebed
Aanvaarding en verwelkoming:
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen, diaken en kerkrentmeester.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Toezingen en zeggen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)
(Dit wordt eerst door de voorzangers gezongen en dan, onder orgelspel, door de gemeente uitgesproken)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Hemelhoog 473: 1, 2, 3 (Gebed om zegen)
Zegen
Gemeente: Amen
Hemelhoog 472: 1, 2 (Ga nu heen in vrede)

 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Zang: Dhr. J. Hoornstra
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
Beamer: Martine Stapper
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.