MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 oktober 2020 - 10:00 uur
Ds. J.M. van Wijk, uit Sliedrecht
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 20 - Jezus is de goede Herder
Orde van dienst:
Mededelingen
Zingen: Lied 723:1
Votum en groet
Zingen: Psalm 89:1,3
Tien Geboden
Zingen: Lied 310:1
Gebed
Zingen: Kinderlied 20
Schriftlezing: Numeri 12
Zingen: Psalm 81:9,10,11
Verkondiging
Zingen: Psalm 119:8
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Lied 416:1,2
Zegen
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Koster 2: Dhr. M. Schreuders
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Hendrik Jan Catsburg
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Martine Stapper
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.