MenuOpgeven Startzaterdag 2019
Reserveer zaterdag 21 september!
Dan is het zover... De startzaterdag 2019 van de gemeente Adventskerk. Die wordt gehouden op de Aspergehof in Woubrugge van 16.00 tot 20.00 uur (later aanhaken/eerder vertrekken kan uiteraard). Een leuke manier om met elkaar het seizoen te beginnen. Op zondag is er om half tien een gezinsdienst als startdienst waarin Ds. Zijlstra voorgaat. Daarna is er koffie en thee.

Maaltijd: vóór en dóór gemeenteleden!
Graag rekenen we op uw medewerking voor smakelijke bijdragen voor de maaltijd! U kunt bij de opgave aangeven of u wat wilt meenemen voor de maaltijd. Als u vervoer nodig hebt laat dat dan even weten.

Opgeven
U kunt zich opgeven door hieronder de gegevens in te vullen. U krijgt een bevestiging van uw opgave in de mail. Daarin vindt u, vind jij, ook de contactgegevens voor verdere vragen en praktische informatie voor het bijeenbrengen van de maaltijd bijdragen.

Naam:
Straat en huisnummer*:
*U hoeft uw adres alleen op te geven als u van vervoer gebruik maakt.
Telefoon:
Email:
Aantal deelnemers (alle leeftijden):
Aantal deelnemers waarvoor vervoer nodig is:

Wat bent u van plan mee te nemen voor de maaltijd:
Geef het in onderstaand veld aan als u wat maakt voor de maaltijd. Ook als u nog niet weet wat.
Vragen of opmerkingen: