Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Jacobus Pont

overleden dinsdag 10 november 2020 op de leeftijd van 89 jaar

Op 10 november overleed op ruim 89-jarige leeftijd de heer Jacobus (Koos) Pont. Sinds 15 mei jl. was hij weduwnaar van Adri Pont-Le Clecq. Voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen is dat heel verdrietig. In een half jaar tijd je ouders of (over)grootouders kwijtraken, dat doet pijn. Tegelijkertijd is er ook veel dankbaarheid. Koos Pont had een mooi leven. Toen zijn vrouw heenging liet hij het hoofd hangen. Hij kon niet zonder Adri. Ze waren 65 jaar getrouwd en hadden 71 jaar kennis aan elkaar. Wat was Koos verdrietig toen hij tijdens de eerste coronagolf zijn vrouw niet kon bezoeken. En nu ze gestorven was, miste hij haar enorm. De glans was van het leven. Op 3 november moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat het niet langer meer ging. Daarbij was hij ook positief getest op corona. Omdat ik daarom niet bij hem op bezoek kon, schreef ik hem een brief. Daar was hij dankbaar voor. Opvallend is, dat hij tot bijna op het laatst zoveel belangstelling had voor het doen en laten van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Koos verlangde heen te gaan naar zijn Heer en naar zijn vrouw. Dinsdag 17 november vond, voorafgaand aan de begrafenis op de Oosterbegraafplaats, de gedachtenisdienst plaats in de Adventskerk. We lazen daarin naast Romeinen 12:9-21 (waarin we het e.e.a. van Koos herkenden) ook Johannes 14:1-7. We hoorden over het Thuiskomen bij God en we luisterden naar liederen, gezongen of op het orgel gespeeld, die Koos mooi vond. Zijn lievelingslied was ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’. Dat lied eindigt zo: ‘Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.’ Dat dat allen die Koos Pont moeten missen troosten mag! ds. Leo van Rikxoort